PvdA: geld industrie in Maasvlakte

De PvdA vindt dat het bedrijfsleven flink moet meebetalen aan de mogelijke aanleg van een tweede Maasvlakte. De bouw van een zeewering voor de nieuwe Maasvlakte is een taak van het rijk, maar voor het opspuiten van land en de aanleg van infrastructuur kunnen volgens de PvdA private financiers worden gezocht.

Dat schrijft Tweede-Kamerlid J. Feenstra in het PvdA Vlugschrift. Feenstra spreekt zich niet uit over de vraag of de tweede Maasvlakte er ook daadwerkelijk moet komen. Het kabinet bekijkt volgend jaar de verdere ontwikkeling van Mainport Rotterdam. Daarbij moet ook een besluit vallen over de aanleg van een tweede Maasvlakte.

Volgens Feenstra is het belangrijk de discussie over private financiering ruim voor die beslissing te voeren. Hij wijst op de aanleg van de Betuwelijn waarbij het kabinet er niet in slaagt bedrijven te vinden die willen meebetalen. In september schrapte het kabinet zelfs de bijdrage van het bedrijfsleven aan de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn uit de begroting. Het gat van 3,5 miljard gulden dat daardoor ontstond zal nu betaald worden uit de aardgasopbrengsten.

Feenstra meent dat voor de aanleg van de tweede Maasvlakte wel belangstelling bestaat in het bedrijfsleven. Vorige week werd bekend dat ING en Ballast Nedam studeren op plannen om een nieuwe Maasvlakte mee te financieren. Volgens een woordvoerder van Ballast Nedam zullen de beide bedrijven binnen enkele weken met hun voorstellen naar buiten komen.

Voordat het kabinet een besluit neemt over de aanleg van de tweede Maasvlakte moet er volgens Feenstra een onderzoek plaatsvinden naar de ruimtebehoefte in de haven van Rotterdam. Volgens de PvdA'er bestaat daarover op dit moment nog te veel onduidelijkheid. Het Centraal Planbureau en het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam hanteren verschillende cijfers bij de vraag hoeveel ruimte de haven de komende jaren nodig heeft. Het havenbedrijf berekende afgelopen zomer dat zelfs bij een lage economische groei van 1,5 procent in 2020 de haven 1250 hectare aan ruimte tekortkomt.

Het Centraal Planbureau komt echter tot een tekort van 600 hectare.

De PvdA wil dat er voor een uiteindelijk besluit over de aanleg van de tweede Maasvlakte eerst gekeken wordt naar mogelijkheden om meer ruimte te creeren door efficienter gebruik van de huidige ruimte in de haven.

Volgens Feenstra kunnen veel terreinen onder andere door bodemsanering weer bedrijfsklaar worden gemaakt.