Omzet van industrie blijft gelijk

De omzet van de Nederlandse industrie is in september 1998 nagenoeg gelijk gebleven aan die van september vorig jaar. De binnenlandse omzet van de industrie daalde met 1 procent, terwijl de verkopen geheel gelijk bleven.

De prijzen van de industriele producten lagen in september ruim vier procent lager dan vorig jaar. Deze prijsdaling werd vrijwel geheel gecompenseerd door een stijging van het volume. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

Over de eerste negen maanden van dit jaar laat de totale industriele omzet nog een stijging van 4 procent zien in vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar. De omzet op de binnenlandse markt nam in deze periode met 3 procent toe, de afzetprijzen daalden in deze periode met een half procent. De buitenlandse verkopen groeiden met vijf procent terwijl de exportprijzen met bijna 2 procent daalden.

Volgens het CBS heeft vooral de omzetdaling in de aardolie- en chemische industrie een negatief effect gehad op de totale omzetontwikkeling. In het binnenland daalde de omzet van deze sector in de maand september van dit jaar met 13 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daar stond onder meer een stijging met vijf procent tegenover in de sectoren 'papier, grafische industrie en uitgeverijen'.

In 1996 en 1997 nam de groei van de industriele omzet per kwartaal steeds toe ten opzichte van dezelfde kwartalen een jaar eerder. Het grootste stijgingspercentage (11) werd in het vierde kwartaal van 1997 behaald.

Het CBS heeft berekend dat de groei in de eerste drie kwartalen van dit jaar is afgenomen. De omzet was in het derde kwartaal van 1998 ongeveer even hoog als in het derde kwartaal van vorig jaar. Dit komt mede door een daling van de prijzen. In dit kwartaal lagen die 3,5 procent lager dan vorig jaar.