Nieuwe Turkse inval in Irak

Het Turkse leger is het afgelopen weekeinde een nieuwe, grootscheepse militaire operatie in de Iraaks-Koerdische enclave begonnen tegen de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Aangenomen wordt dat zeker 25.000 Turkse militairen, bijgestaan door F-5 en F-16 gevechtsvliegtuigen, aan de actie deelnemen. Volgens Turkse kranten dringen de soldaten zeker 50 kilometer in Irak binnen. De operatie volgt op berichten dat zeker 450 strijders van de PKK vanuit Syrie naar Noord-Irak zijn uitgeweken. Turkije kreeg vorige maand onder dreiging van een oorlog van Syrie gedaan dat het afziet van verdere steun aan de PKK en de kampementen van de terreurgroepering op zijn grondgebied sluit. Bovendien zou PKK-leider Abdullah Ocalan Damascus zijn uitgezet. Deze zou zich in een voorstad van Moskou schuilhouden.

Honderden Koerdische strijders zouden in de afgelopen weken naar Noord-Irak zijn uitgeweken, van waaruit de PKK al op grote schaal opereert. Ankara werkt in de strijd tegen de PKK in de Koerdische enclave nauw samen met de leider van de Iraakse Koerdische Democratische Partij (KDP), Massoud Barzani, die het noordelijke deel van de regio controleert. De Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van Jalal Talabani, die het zuidelijk deel van de enclave bestuurt, zou juist nauw samenwerken met de PKK, mede gezien de banden van zowel de PUK als de PKK met Iran.

De beide Iraaks-Koerdische leiders kwamen in september onder auspicien van de VS overeen om weer een gezamenlijk bewind over de Koerdische enclave te voeren, de douane-inkomsten te delen en regionale verkiezingen voor volgend jaar voor te bereiden. Ze legden zich tevens vast op de bestrijding van de PKK in hun respectieve gebieden. Barzani en Talabani voerden daarover gisteren overleg in Ankara en onderstreepten nogmaals dat ze de PKK uit Noord-Irak zullen weren. Dat ze de PKK daadwerkelijk uit Noord-Irak verwijderen, wordt in Ankara betwijfeld, gezien de ervaringen uit het verleden. Met de huidige operatie van het Turkse leger in Noord-Irak geeft Turkije dan ook tevens de boodschap af dat het zich het recht blijft toeeigenen om de Koerdische enclave binnen te dringen.