NIEUW CALEDONIE

De inwoners van Nieuw Caledonie hebben zich gisteren in grote meerderheid uitgesproken voor een geleidelijke ontwikkeling naar onafhankelijkheid van Frankrijk. De uitslag van het referendum betekent de bevestiging van een akkoord dat afgelopen mei werd gesloten tussen Parijs en twee belangrijke partijen in Nieuw Caledonie, waarvan de een voorstander is van handhaving van de banden met Frankrijk en de ander streeft naar zelfstandigheid. Het akkoord voorziet in een “overgangsperiode' en het houden van een referendum over onafhankelijkheid over 15 tot 20 jaar. (AFP)