New Metropolis op rand faillissement

Voor de gemeente Amsterdam dreigt een miljoenendebacle nu het wetenschaps- en technologiecentrum New Metropolis op de rand van het faillissement verkeert. De schuld bedraagt op dit moment acht miljoen gulden. Amsterdam dreigt bij een faillissement een belangrijk deel van een verstrekte hypotheek van 25 miljoen gulden te verliezen.

Volgens de directie van New Metropolis is een subsidie nodig van twee tot drie miljoen gulden om de exploitatie sluitend te krijgen. Dat is gebleken uit een nog niet afgerond onderzoek van Price Waterhouse Coopers, zo bevestigt N. Willems, directeur van New Metropolis.

Bij de opening van New Metropolis in juni 1997 bleek al dat het monumentale ontwerp van architect Renzo Piano veel duurder was uitgepakt dan geraamd. Voor de ontwikkelingskosten en totale inrichting was 79 miljoen gulden geraamd, exclusief de omliggende infrastructuur. De gemeente Amsterdam betaalde 37 miljoen gulden, waarvan 25 miljoen als hypotheek, het ministerie van Economische Zaken 10,6 miljoen gulden, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 9 miljoen gulden en verder betaalden bedrijfsleven en provincie samen 22 miljoen gulden. Het bleek echter enkele miljoenen duurder te zijn uitgepakt. Begin dit jaar stelde Amsterdam nog eens 1,2 miljoen beschikbaar om bouwers te kunnen betalen.

Het eerste jaar blijkt bovendien het aantal bezoekers tegen te vallen. Er was gerekend op ruim een half miljoen per jaar, maar het zijn er slechts 450.000 geworden.

De gemeente Amsterdam, EZ en OCW zijn bereid eenmalig bij te springen, zegt een woordvoerder van Onderwijs. Maar dan moet New Metropolis wel een bedrijfsplan opstellen waaruit blijkt dat het daarna zonder subsidies kan bestaan. Dat zal echter een probleem worden, zegt directeur Willems. “Als wij onze educatieve taak serieus nemen, dan kunnen we niet zonder bijdrage. Als we een pretpark worden dan wordt het misschien een ander verhaal.'

Dat New Metropolis zichzelf kon bedruipen, was volgens Willems een “unieke aanname'. Alle andere wetenschapscentra in de wereld zijn volgens hem afhankelijk van overheidsteun.

Hij zegt het niet onredelijk te vinden als New Metropolis jaarlijks twee tot drie miljoen gulden overheidssteun krijgt. Dat bedrag is ongeveer een kwart van de totale exploitatie. “Als je naar andere musea kijkt is dat niet veel. Die worden voor tachtig procent gesubsidieerd.'