Mens & Bedrijf

P. Swenker is per 24 november benoemd als voorzitter van de NVA (Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantien en Assurantieadviseurs). Zij volgt in die functie J.J. Weitenberg op. Swenker is vanaf 1992 werkzaam als directeur bij de Vereniging Nederlandse Zorgverzekeraars, die in 1995 is opgegaan in Zorgverzekeraars Nederland.