Mens & Bedrijf

E.E. Bolhuis is per 1 december bij Campina Melkunie benoemd tot secretaris van de hoofddirectie en van de raad van commissarissen. Hij was van 1987 tot 1993 directeur van de toenmalige Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ. Op dit moment is hij waarnemend directeur van AVR, divisie overheid (afvalinzameling en -verwerking)