Mens & Bedrijf

Oud-staatssecretaris D. Tommel is benoemd tot voorzitter van de onafhankelijke Technische Commissie Bodembeweging (TCB). De commissie gaat zich over de vraag buigen of de overheid bij afgifte van boorvergunningen van oliemaatschappijen mag eisen dat zij eventuele schadeclaims daadwerkelijk uitbetalen. De TCB gaat ook aan burgers advies geven wat zij moeten doen bij schade door boringen. Door de winning van delfstoffen als olie, gas en zout kan de bodem gaan bewegen en dalen.