Maassluis tegen hogere btw water

Drinkwater wordt door de verhoging van de btw een luxe-artikel in plaats van een eerste levensbehoefte. Dat stelt de gemeente Maassluis.

In een brief aan de Tweede Kamer protesteert het college van burgemeester en wethouders van Maassluis tegen de voorgenomen verhoging van de btw op drinkwater van zes naar 17,5 of zelfs 19 procent. “Voor het lage btw-tarief is indertijd gekozen omdat drinkwater een eerste levensbehoefte is', schrijven B en W.

Het college vindt dat de verhoging van de belasting op drinkwater een “ordinaire belastingmaatregel' is. “Van milieubelasting kan hier geen sprake zijn. Er is water genoeg in Nederland en er is geen extra brandstof bij nodig zoals bij groene stroom', zegt L. Wesenhage, loco-burgemeester van Maassluis.

Volgens Maassluis zal een gemiddeld huishouden zestig tot zeventig gulden per jaar extra moeten betalen voor het drinkwater als de Tweede Kamer het voorstel om de btw te verhogen aanneemt.

“Het voorstel van het kabinet past absoluut niet in het armoedebeleid dat de overheid voert', vindt J.F. Scheerstra, VVD-fractievoorzitter. Zijn partij diende een motie in om de verhoging van de btw op drinkwater onder de aandacht te brengen. Volgens de VVD is de belastingverhoging “oneigenlijk'. “Onder het voorwendsel van vergroening kan je de individuele burger niet meer laten betalen voor drinkwater', zegt Scheerstra.

Loco-burgemeester Wesenhage zegt het kabinetsvoorstel in het licht van de armoedebestrijding “vreselijk' te vinden. “Iedereen drinkt water en gebruikt water. Ik heb er geen worden voor dat juist hierop een hoge belasting wordt geheven.'

De gemeente Maassluis heeft alle colleges van B en W opgeroepen mee te doen in het protest tegen het hogere btw-tarief.