J.N. Scholten

In de artikelen over PvdA-senator J.N. Scholten (in de krant van zaterdag 7 november, pagina's 1 en 35) is een woord weggevallen en een verkeerd jaartal genoemd. Op pagina 1 (Senator Scholten onder vuur) staat dat bestuursleden van Scholtens stichtingen geen inzicht wordt gegund in de boekhouding.

Dit moet zijn: geen gedegen inzicht. In een rapport, dat als bron hiervoor dient, staat dat bestuursleden in vergaderingen weliswaar een financiele verantwoording wordt voorgelegd maar dat ze nadien niet mogen beschikken over kopieen. Voorts is in het kader bij het artikel op pagina 35 (De AWEPA-financien: een voorbeeld) gemeld dat ontwikkelingsorganisatie Bilance 17 maart 1997 geld overmaakte aan AWEPA. Dit moet zijn: 17 maart 1998.