Irak weigert in te binden, Clinton stelt besluit uit

Irak heeft gisteren nog eens onderstreept dat het de samenwerking met de wapencommissie van de Verenigde Naties (UNSCOM) pas zal hervatten wanneer de Veiligheidsraad van de VN een duidelijke aanzet geeft tot opheffing van het olie-embargo. De Amerikaanse president, Bill Clinton, heeft gisteren na overleg met zijn voornaamste adviseurs een besluit over gebruik van geweld tegen Irak uitgesteld.

Vice-premier Tariq Aziz zei in Bagdad dat Irak alles heeft gedaan wat bestandsresolutie 687 eist op het gebied van ontwapening, en dat het nu dus stappen naar opheffing van het olie-embargo verwacht. Minister van Handel Mohammed Mehdi Saleh zei dat Irak zo lang heeft geleden onder de in 1990 afgekondigde handelssancties van de VN, dat het niets te vrezen heeft van nieuwe Amerikaanse dreigementen.

Een crisissfeer hing volgens zegslieden over de bijeenkomst in Camp David tussen president Clinton en zijn adviseurs, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, minister van Defensie William Cohen, Nationaal veiligheidsadviseur Sandy Berger en CIA-directeur George Tenet. De president gaf hun opdracht nog enkele dagen na te denken over de militaire en diplomatieke opties die openstaan om Irak te dwingen in te binden. Een hoge functionaris zei dat het Pentagon inmiddels twee militaire aanvalsplannen heeft opgesteld. In beide gevallen zou het gaan om aanvallen vanuit de lucht, in de meest beperkte versie op vermoede nucleaire, chemische en biologische doelen, en in een een uitgebreidere vorm ook op militaire bases, commandocentra en de Iraakse veiligheidsdiensten.

De New York Times schreef gisteren dat de regering in feite de hoop heeft opgegeven dat de Iraakse president Saddam Hussein door UNSCOM volledig van zijn massa-vernietigingswapens kan worden ontdaan, en in plaats daarvan hem door middel van sancties en geweld in toom zou willen houden. “Als hij massa-vernietigingswapens zou willen gebruiken', aldus een zegsman tegen deze Amerikaanse krant, “zou hij moeten weten dat we Irak zullen wegvagen'. Maar een andere regeringsfunctionaris zei later dat dienaangaande nog geen enkele beslissing is genomen, en dat Washington UNSCOM blijft steunen. Inmiddels zijn 20 UNSCOM-inspecteurs uit Bagdad naar Bahrein vertrokken; nog eens tien gaan woensdag. Er blijft echter een staf van 100 man achter die het werk eventueel onmiddellijk zou kunnen hervatten. (Reuters, AP)