IMF ziet tekenen van herstel voor economieen Azie

Volgens het Internationaal Monetair Fonds hebben de meeste crisislanden in Azie de ergste tegenslagen achter de rug en zijn ze dichtbij een situatie waarin ze de financiele malaise kunnen overwinnen.

Zeker in Thailand, waar de crisis vorig jaar zomer begon, zijn tekenen van een beginnend herstel waar te nemen.

Dit heeft Stanley Fischer, plaatsvervangend directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), gezegd in Kuala Lumpur. Hij woonde daar besprekingen bij van dertien landen uit Azie en rond de Stille Zuidzee.

Elk land dat onder leiding van het IMF een herstelprogramma heeft opgesteld moet zijn bedrijvensector herstructureren. Dat is de belangrijkste taak voor de komende tijd, aldus Fischer. Volgens hem is bij de bedrijven in de crisislanden minder vooruitgang geboekt dan in de banksector.

De deelnemende landen aan de conferentie toonden zich in een communique minder optimistisch dan het IMF. Ze wijzen op de gevolgen van de financiele crisis in Rusland, de sterke verlaging van het groeitempo in de Aziatische regio en de nog niet gerealiseerde, noodzakelijke herstructureringen bij financiele instellingen.

De Maleisische thesaurier Aris Othman, die de besprekingen voorzat, verklaarde dat de deelnemers van alle betrokken landen is verzocht “bewijzen te leveren van hun vasthoudendheid' om de noodzakelijke hervormingen door te voeren en daarbij zuivere politieke beleidslijnen te volgen. Daarmee werd volgens insiders gesuggereerd dat regeringen zich niet moeten laten verleiden tot protectionistische maatregelen die de openheid van hun economieen zouden belemmeren.

Ook hebben de Aziatische landen volgens Othman de industrielanden verzocht om beleidsmaatregelen en het behoud van de condities om “een sterke binnenlandse vraag te stimuleren die ten grondslag ligt aan de economische groei'.

Voorts vragen de crisislanden in hun verklaring de Aziatische regeringen om maatregelen die de particuliere financiele instellingen moeten versterken.

Ook dienen de overheidsbestedingen te worden vergroot, gekoppeld aan “macro-economische maatregelen en de introductie van nationaal structureel beleid om buitenlandse investeerders aan te trekken.'

Het communique onderstreept dat een herstel van de kapitaalstromen van de overheden 'cruciaal' is geworden voor een herstel van de situatie in het Aziatisch-Pacifische gebied, om de goede economische basis voor de valutamarkten en de beurzen in de regio, die aan het begin van de jaren '90 is gelegd, te herstellen. (AFP)