Hulp voor Corinto

In 1990 was Stien Weygertse voorzitter van de bewonersorganisatie in Crooswijk, een zeer Rotterdamse wijk in Rotterdam. “Er was toen iemand die naar Nicaragua zou gaan om iets met de straatjeugd te doen. Maar het kwam er niet van. Toen zijn we, verkleed als Kerstmannen, de Crooswijkseweg opgegaan om geld in te zamelen. Burgemeester Peper zei toen: 'Ga het zelf brengen'.' Dat deden Stien en enkele andere bewoners. “En dan weet je niet wat je ziet als je daar aankomt', zegt Stien.

Sindsdien haalt Crooswijk, een van Rotterdams armere wijken, elk jaar zo'n 50.000 gulden op voor de kinderen van de armste gezinnen in Corinto, de enige en zeer bescheiden havenstad van Nicaragua. Geld wordt ingezameld op dansavonden en feesten of op de markt en op scholen waar Stien regelmatig komt vertellen hoe ze in Corinto leven.

Het geld wordt besteed aan kleding, schoenen, gezondheidszorg en vooral aan de Casa de Menores die met Rotterdams geld is opgericht. Deze school, bestaande uit een gebouw en een dependance, heeft 125 leerlingen. De kleinsten krijgen er basisonderwijs, de grotere kinderen een beroepsopleiding. Zo zijn er een kapsalon, een naaiatelier, een keuken die Stien Weygertse zelf mee hielp bouwen, en een splinternieuwe timmermanswerkplaats. Afgelopen zomer legden vijf Rotterdamse volkstuinders, met hulp van de dienst recreatie van de gemeente, een groentetuin aan van 28 bij 48 meter en een irrigatiesysteem. Ze plantten er onder andere sla, prei en komkommers. Stien: “De groenten zijn een aanvulling op het eenzijdige dieet. De mensen daar eten alleen maar bonen en rijst, jaren achtereen.'

De orkaan Mitch heeft ook Corinto getroffen. Als voorzitter van de Stichting Vrienden Kindertehuis Corinto belde Weygertse direct op nadat ze de eerste beelden van de grote ramp had gezien. “Het dak van de school, 82 zinken platen, is weggewaaid. Ook de dependance is deels dakloos. De tuin is verwoest. Gelukkig zijn de computers in de dependance droog gebleven. Maar ze kunnen niet worden gebruikt want er is geen elektriciteit, net zo min als water.'

Acht van de tien onderwijzers aan de school hebben hun huis verloren. Voedsel kan per schip worden aangevoerd, zodat hongersnood kan worden voorkomen. “Nu moeten eerst de daken worden hersteld', zegt Stien Weygertse.

Het resultaat van jarenlange inspanningen in Corinto is vernietigd door het geweld van de orkaan. Het duurde even voordat de omvang van de ramp duidelijk werd. Wethouder Els Kuijper, “die zich altijd voor ons heeft ingezet' (Stien Weygertse), haalde meteen 2.500 gulden voor Corinto uit het 'burgemeesterspotje', een fondsje van B en W voor extraatjes die buiten de gewone begroting vallen.

Afgelopen vrijdag, toen de verschrikkingen van Mitch goed waren doorgedrongen, verhoogden B en W dit bedrag tot 40.000 gulden en dat bedrag wordt verdubbeld door het kabinet. Stadstv, een lokaal station, brengt een spotje met een gironummer waarop Rotterdammers hun gift kunnen storten. En de 5.500 leden van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders kregen al een brief van hun bestuur om een bijdrage te geven voor herstel van de groentetuin.

Stien Weygertse, die zelf heeft geholpen bij het aanleggen van de tuin, is daar blij mee. “De eerste komkommers en de mais stonden al tien centimeter hoog toen ik er deze zomer wegging. En nu hebben ze niks meer, geen geld en dus ook geen eten.'

    • Jan Gerritsen