Herijking levert twee chefs voorlichting op

De directie voorlichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de voorlichtingsafdeling van Ontwikkelingssamenwerking zullen begin 1999 worden samengevoegd. Maar ondanks deze al langer geplande integratie waartoe al was besloten in de Herijkingsnota van 1995, hebben de ministers Van Aartsen (BZ) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) toch, en tegen hun zin, moeten besluiten hun beide huidige directeuren voorlichting aan te laten blijven.

Van Aartsen wilde oorspronkelijk een nieuwe chef van het dan geintegreerde voorlichtingsapparaat van zijn ministerie. Hij had zijn huidige directeur voorlichting, mr. P.W. Waldeck (51), naar een andere post over willen plaatsen. Een voorwaarde voor Van Aartsen was wel dat de vorig najaar door Herfkens' voorganger Pronk benoemde directeur voorlichting Ontwikkelingssamenwerking, het vroegere GroenLinkse Tweede-Kamerlid drs. B. van Ojik (44), dan ook zou vertrekken. Maar de van de vereniging Milieudefensie overgekomen Van Ojik, die als “man van Pronk' geldt, geen diplomaat is en binnen het apparaat van Buitenlandse Zaken daardoor moeilijk naar een gelijkwaardige post kon worden verplaatst, weigerde zijn functie op te geven.

Van Aartsen en Herfkens hebben Waldeck en Van Ojik nu laten weten dat zij alletwee als directeur bij de nieuwe geintegeerde voorlichtingsafdeling mogen aanblijven. “De herijking wordt moeilijker naarmate je hogerop komt, dat is al vaker gebleken', zegt een diplomaat desgevraagd.