CDU neemt waardig afscheid van Kohl

De Duitse christen-democraten hebben Helmut Kohl als partijvoorzitter uitgewuifd en met overweldigende meerderheid Wolfgang Schauble tot opvolger gekozen. Die beloofde bij zijn aantreden alle verkiezingen van dit jaar te gaan winnen.

De christen-democratische CDU heeft Wolfgang Schauble met overweldigende meerderheid tot nieuwe partijvoorzitter en opvolger van Helmut Kohl gekozen. De 56-jarige Schauble kreeg liefst 93,4 procent van de stemmen op het CDU-partijcongres zaterdag in Bonn.

Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest en zestien jaar kanselier, werd Kohl op waardige wijze door de CDU uitgewuifd. Kohl, die op 27 september de verkiezingen had verloren, kreeg tranen in de ogen toen een luid applaus losbarstte om hem te bedanken. Hij blijft in ieder geval als erevoorzitter en Bondsdaglid aan de partij verbonden.

Met Schauble als nieuwe leider zal de CDU zich toeleggen op een krachtige oppositie. Schauble de man die als gevolg van een aanslag in een rolstoel belandde, riep de 872 partijgenoten in Bonn op “onmiddellijk met de strijd om herovering van de macht te beginnen'.

De nieuwe oppositieleider, die jarenlang fractieleider was, slijpt de messen al met het oog op het Bondsdagdebat van morgen, als bondskanselier Gerhard Schroder (SPD) zijn regeringsverklaring aflegt. Hij verzekerde de partijgangers dat de CDU de “partij van het midden' zal blijven. De CDU is niet de Duitse “partij van de tijdgeest', zei de nieuwe CDU-leider. “Wij zijn de grote integrerende volkspartij die het midden van de samenleving vertegenwoordigt. Onze basiswaarden kloppen en ons christelijke mensbeeld ook.'

Schauble greep de kans aan om de nieuwe regering van SPD en Groenen scherp te hekelen. Het bondgenootschap van rood-groen is geen harmonisch huwelijk, maar deze partijen zijn volgens de CDU-voorzitter in “een permanent scheidingsproces' gewikkeld. Hij toonde zich vol vertrouwen over de toekomst en zei het komende jaar alle deelstaat- en gemeentelijke verkiezingen te willen winnen, evenals de Europese verkiezingen.

Over drie maanden staan de deelstaatverkiezingen in Hessen voor de deur en “die zullen wij met Roland Koch winnen', zei de CDU-voorzitter over de 40-jarige 'Jonge Wilde', die minister-president wil worden. Koch is een van de groep van zeven CDU-leiders uit de deelstaten die menen dat de partij verder moet moderniseren en verjongen.

De jonge garde van de CDU toonde zich bijzonder ingenomen met de nieuwe voorzitter. “Schauble heeft een grote autoriteit en scherpzinnige geest. Hij is de enige die het sociale vernieuwingsproces in Duitsland gestalte kan geven', zei Klaus Escher, de leider van de CDU-jongerenorganisatie Junge Union.

Ook Peter Muller, CDU-leider in Saarland en ook een van de 'Jonge Wilden', meent dat Schauble als partijleider garant staat voor een juiste koers. “We mogen niet te veel naar links of naar rechts opschuiven. De CDU moet geen betere SPD of een betere FDP willen zijn', zei Muller. De partij zet met Schauble in op vernieuwing en continuiteit, wat volgens Muller ook al blijkt uit het partijprogramma dat grotendeels het stempel van de nieuwe CDU-voorzitter draagt. “De CDU moet nu niet doen alsof ze helemaal opnieuw moet beginnen.'

Het partijcongres stemde zaterdag ook in met Schaubles voorstellen om de partij te verjongen. Zo werd de Oost-Duitse Angela Merkel gekozen tot algemeen-partijsecretaris als opvolgster van dominee Peter Hintze. Merkel komt uit Meckelenburg-Vorpommern en was in het vorige kabinet-Kohl minister van Milieu. Verder wordt Schauble bijgestaan door vier vice-voorzitters, oud-minister van Defensie Volker Ruhe CDU-voorzitter Christian Wulff uit Nedersaksen (ook een 'Jonge Wilde') Annette Schavan die minister van Cultuur was in Baden-Wurttemberg en Norbert Blum, die zestien jaar minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was in de regering-Kohl. Blum, wiens benoeming omstreden was bij de jongeren omdat hij de 'verstarring' belichaamt, kreeg met 60,2 procent de minste stemmen.

    • Michèle de Waard