Beweging splijt rechts in Frankrijk; Nieuwe groep opgericht

Rechts heeft er een nieuwe beweging bij in Frankrijk: La Droite. Oprichter is Charles Millon, oud-minister van Defensie, die de belangrijke regio Rhone-Alpes bestuurt dankzij de stemmen van extreem rechts.

Zijn groepering wil geen partij zijn, maar de bestaande rechtse partijen aanzetten om samen een grote oppositiepartij te vormen.

Vele duizenden sympathisanten keurden gisteren in Parijs de statuten en een Charter goed, waarmee La Droite officieel op weg is. Terwijl zij de vaak ruziende klassiek-rechtse partijen wil verzoenen, reageerden die partijen weinig dankbaar op de komst van La Droite. “Millon zegt dat hij eenheid wil, maar voegt nog een partij toe', smaalde Philippe Seguin voorzitter van de neogaullistische RPR. Hij zei ook: “Millon denkt rechts te verenigen, terwijl hij ons wil doen geloven dat het politiek, moreel en electoraal mogelijk is een alliantie aan te gaan met extreem rechts.'

Van zijn kant brak Millon met de Franse politieke traditie dat de tegenstanders in korte, gemene zinnetjes worden afgedaan. Hij verweet de neogaullisten, christen-democraten en liberalen alleen dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor de opkomst van extreem rechts zolang zij hun “kleine politieke spelletjes spelen' en verdeeld blijven optrekken. Millon hoopt dat een verenigde rechtse partij zijn extreme vleugel zal absorberen.

Charles Millon wijdde geen woord aan de partijgenoten van Jean-Marie Le Pen, zonder wier steun hij in Rhones-Alpes geen meerderheid zou hebben. Impliciet verdedigde hij zijn samenwerking door te zeggen: “Als democraten willen wij rekening houden met alle kiezers. Er zijn geen onzuivere stemmen, of verwerpelijke kiezers. Er zijn alleen onaanvaardbare doctrines.'

Dat belette Millon niet om Bruno Gollnisch, de derde man in de partij van Le Pen, de toegang tot zijn 'publieke bijeenkomst' te ontzeggen. Gollnisch is de leider van het Front National in Rhone-Alpes, en dus de man met wie hij regionaal een coalitie vormt, al mag de samenwerking die naam niet hebben.

Gollnisch werd niet toegelaten omdat hij 'niet was uitgenodigd' en 'geen partner is van La Droite'. Hij veinsde daarover verbazing: “Meneer Millon en ik ontmoeten elkaar zo vaak.'

La Droite is in april ontstaan nadat bij de Franse regionale verkiezingen in vier regio's de zittende rechtse besturen de macht slechts konden vasthouden dankzij extreem rechts. Dat was in Picardie, Bourgogne, Languedoc en Rhones-Alpes. De betrokken bestuurders werden in de meeste gevallen uit hun partij verwijderd. Millon is de enige die zijn omstreden daad actie heeft omgezet in een nieuwe eigen beweging en politieke leer. De 22.000 leden en 5000 a 6000 deelnemers aan het oprichtingscongres hebben vooral genoeg van klassiek rechts.