Aantal supertuinders neemt toe

De supertuindersbedrijven zijn in opkomst. Terwijl het aantal bedrijven in de glastuinbouw volgens het CBS in 1997 afnam, steeg het aantal grote tuinders. Nederland telt nu 12.000 glastuinbouwbedrijven, 4.000 minder dan in 1980. Vijf jaar geleden teelde bijna 27 procent van de tuinders in een kas groter dan een hectare. Nu heeft eenderde van de bedrijven dit soort grote kassen. (ANP)