Werkloosheid in Ierland omlaag

De werkloosheid in Ierland is gedaald tot het laagste niveau in 14 jaar volgens de jongste cijfers. In oktober waren er 212.459 werklozen, het laagste aantal sinds 1984 en een record daling van 31.500 vergeleken bij een jaar geleden. Ierland telt 3,6 miljoen inwoners. Uitgedrukt in percentage van de beroepsbevolking kwam het aantal werklozen in oktober uit op 8,7 procent. In oktober 1994 was dat nog 13,2 procent.