Waterplas

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) verzet zich tegen de aanleg van een waterplas in Meerhoven, het nieuw te bouwen stadsdeel van Eindhoven nabij het regionale vliegveld Eindhoven Airport (NRC Handelsblad, 17 oktober). De geplande waterplas is een van de weinige beschikbare middelen om dit gebied voor bewoners aantrekkelijk te maken. Onaantrekkelijk is namelijk de te verwachten geluidsoverlast van het genoemde vliegveld, dat - in het spoor van Schiphol - sterk op expansie gericht is. Onaantrekkelijk zijn ook de afstand en de geisoleerde ligging ten opzichte van de rest van Eindhoven. Logisch dus dat Eindhoven als bouwende gemeente zijn best doet om dit woongebied een aantal pluspunten te geven.

Een van de redenen waarom de BMF zich tegen de waterplas verzet is dat zij zich zorgen maakt over watervogels die vanwege het nabije vliegveld mogelijk verjaagd of afgeschoten moeten worden. Nog altijd veronderstel ik dat het milieubelang ondergeschikt en zelfs dienstbaar moet zijn aan het welzijn van mensen.

Er is echter nog een ander argument waarom de actie van de BMF mij bevreemdt. In de onmiddellijke omgeving van Schiphol - waar nu al heel wat meer gevlogen wordt dan waarschijnlijk ooit op Eindhoven Airport zal gebeuren - liggen niet minder dan drie waterplassen: de grote Westeinderplassen op ongeveer 2,5 kilometer afstand en twee kleinere, Het Nieuwe Meer en De Poel, beide op ongeveer 1,5 kilometer afstand. Het meer van Meerhoven is gepland op ongeveer 1,7 kilometer van Eindhoven Airport. Waarom wordt bij Eindhoven een probleem gemaakt van wat elders gewoon is?

    • L.C.P. Kanen