Strijd om plaats in Centra voor Werk

De voorstellen van het kabinet om de arbeidsbureaus-oude-stijl op te nemen in de nieuwe Centra voor Werk en Inkomen (CWI) stuiten op verzet. Arbeidsvoorziening, de koepel van de arbeidsbureaus, ziet dat niet zitten.

In de nieuwe centra kunnen werklozen zowel terecht voor een uitkering als voor het bekijken van werk en het maken van afspraken om geholpen te worden aan een baan. Als de CWI's bepaalde taken overnemen maar andere niet, leidt dat tot een rommelige aanpak, redeneren de arbeidsbureaus. Zij willen wel een eigen 'winkeltje' krijgen in de nieuwe kantoren.

“Bemiddelen en aan het werk krijgen van moeilijke groepen werkzoekenden is een gespecialiseerd vak. De kwaliteit komt onder druk te staan als deze diensten niet als een apart vak worden uitgevoerd', aldus de nota 'Visie op Arbeidsvoorziening'. De organisatie wijst op de fraaie resultaten die de laatste jaren zijn behaald met de eigen aanpak, waarbij zij veel naar de wensen van werkgevers luistert. Het is nog maar de vraag of die werkgevers zo happig zijn om voortaan te gaan samenwerken met de CWI's. De arbeidsbureaus noemen dat “een organisatie die (uitsluitend) met uitkeringsgerechtigden geidentificeerd wordt'.

De FNV en het CNV zien evenmin heil in de plannen van het kabinet met de arbeidsbureaus. “De voorgestelde arbeidsvoorziening kan leiden tot een enorme versnippering van geld en aandacht. Voor zowel werkzoekenden als werkgevers die vacatures willen vervullen, blijft een publieke arbeidsvoorziening waar een goed totaaloverzicht wordt geboden van de arbeidsmarkt, van belang', aldus de FNV.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet zo pessimistisch. “Van belang is dat de sociale partners structureel betrokken zijn bij de vormgeving van de marktwerking.' (ANP)