Pesterij

In de krant van 31 oktober stond dat volgens een onderzoek van de FNV in Nederland zo'n vijfhonderdduizend werknemers, acht procent van de beroepsbevolking, “iedere dag het leven zuur wordt gemaakt' (aldus onderzoeker Coen van Rij). Waar komen die vijfhonderdduizend vandaan?

Dat zijn blijkbaar degenen die de vraag: “bent u de afgelopen drie jaar weleens slachtoffer geweest van pesterijen?' met 'ja' hebben beantwoord. Maar wel eens in drie jaar is allesbehalve iedere dag. In tegenstelling tot de indruk die door kop en inhoud van het artikel wordt gewekt zou je daarom acht procent wel eens in drie jaar een gunstig resultaat kunnen noemen. Ervan uitgaande dat de grens tussen plagen en pesten erg vaag is: wie is de afgelopen drie jaar op zijn werk wel eens geplaagd of gepest? Als je ernaar moest raden zou je zeggen: vrijwel iedereen. Wij Nederlanders zijn nu eenmaal een plagerig volkje.

In het rapport van de onderzoeker zal het allemaal wel wat genuanceerder benaderd en geformuleerd zijn, maar het desbtreffende artikel wekt een ongemotiveerd sensationele indruk. Het is overigens toe te juichen dat door leidinggevenden, ondernemingsraden en vakbond aandacht wordt besteed aan echte pesterij.