Nederland doet mee aan missie in Kosovo

Nederland is bereid tussen de dertig en vijftig waarnemers en een Orion-verkenningsvliegtuig naar Kosovo te sturen, om erop toe te zien dat de strijdende partijen in de opstandige Servische provincie hun conflict beeindigen. Ook wil Nederland onder voorwaarden honderdvijftig militairen naar de grensstreek van Kosovo sturen, om de waarnemers in geval van nood te evacueren.

De waarnemingsmissie met 1500 ongewapende 'verificateurs' wordt uitgevoerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) gaan met de OVSE overleggen hoeveel Nederlandse waarnemers er nodig zijn en welke opdracht ze krijgen.

De beslissing om deel te nemen aan de NAVO-beschermingsmacht is voorlopig. Volgens premier Kok is er nog te veel onduidelijkheid over de samenstelling en opdracht van de evacuatiemacht. Er zouden 1500 militairen langs de Kosovo-grens in Macedonie komen. Frankrijk en Groot-Brittannie doen in ieder geval mee. De Amerikanen leveren alleen materieel en zorgen voor logistieke ondersteuning (transport, communicatie, inlichtingen). De komende dagen wil De Grave vooral meer duidelijkheid krijgen over de bevelstructuur. Voor Kok was het niet zeker dat Frankrijk het commando krijgt, iets wat Parijs wel graag wil. Woensdag overlegt de NAVO over de evacuatiemacht pas daarna wil het kabinet definitief besluiten over het sturen van de hondervijftig militairen, naar alle waarschijnlijkheid mariniers.

Het besluit om waarnemers en militairen naar Kosovo te sturen was moeilijk, erkende Van Aartsen. De veiligheidsgaranties voor de ongewapende waarnemers waren een belangrijk punt van zorg. Volgens De Grave is nu al het mogelijke gedaan om de gevaren te beperken, maar blijft deelname aan een dergelijke operatie risicovol.

Ook de OVSE heeft aangegeven bezorgd te zijn over de veiligheid van de waarnemers. Niet alleen de Servische troepen, maar ook de rol van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) is daarvan de oorzaak. Van Aartsen beklemtoonde dat ook het UCK zijn wapens moet neerleggen. Hij zal dat woensdag duidelijk maken tijdens overleg in Den Haag met UCK-leider Demaci en de vertegenwoordiger Agani van het ongewapende Albanese verzet in Kosovo. Nederland blijft tegen een onafhankelijk Kosovo, herhaalde Van Aartsen.