Nachtzoen (2)

Door de illustratie bij 'Geen nachtzoen meer' (Z 24 okt), voel ik mij geschokt. Het kleine meisje dat als spek in de val staat en zelfs haar rokje omhoog heeft getrokken lijkt alle oude vooroordelen te bevestigen: 'Zo'n kind is immers zelf schuld, het lokt seksueel gedrag uit.' Ik kan niet zeggen HOE woedend ik hiervan word. Is de redactie die hier verantwoordelijk voor is, wel goed bij zinnen?

Het artikel is gelukkig nuchter geschreven en geeft de dilemma's voor onderwijzers en leraren duidelijk weer; dat benadrukt nog eens het puur provocerende karakter van de illustratie.

Helaas staat dit voorbeeld niet alleen.

Uw zogenaamde kwaliteitskrant maakt mijns inziens de laatste jaren steeds grovere fouten door foto's, illustraties en 'grappen' af te drukken die in de sensatiepers, roddelbladen of pornopublicaties thuis horen. Dat is het soort lectuur waar ik met een grote boog omheen ga en die wens ik niet ongevraagd thuis bezorgd te krijgen.

    • E.H. Versteegh-Vermeij Geldermalsen