Nachtzoen (1)

Met groeiende irritatie las ik het artikel 'Geen nachtzoen meer' van Petra de Koning (Z 24 okt). Nooit mag verontwaardiging en de paniek om valselijk beschuldigd te worden, zwaarder gaan wegen dan waar het eigenlijk om gaat: kinderen worden seksueel gebruikt. Dat is meer dan verschrikkelijk en de gevolgen voor de kinderen en hun omgeving kunnen rampzalig zijn.

Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar een valse beschuldiging of gebrek aan bewijsmateriaal, of zelfs een docent met poep in zijn ogen doen niets af aan het feit dat er meer kinderen worden misbruikt dan wij ons voor willen en kunnen stellen. Daar moet iets aan worden gedaan en daarom is het goed dat steeds meer mensen in staat willen zijn seksueel misbruik te signaleren. Dat dit niet enkel mogelijk is door het lezen van een lijstje met wat kenmerken van een misbruikt kind lijkt me logisch. Iedere situatie en ieder mens is verschillend, net zoals de manier van reageren op misbruik. Daarom is het nodig dat er op een school deskundige mensen aanwezig zijn die ook op een professionele manier met een vermoeden van seksueel misbruik om weten te gaan. Zo voorkom je niet alleen veel scheve blikken en angst voor onterechte verwijten, maar wordt het ook mogelijk steeds vaker een misbruikt kind op te vangen. En dat is noodzakelijk, want het drama waar een kind mee te maken krijgt als het verteld heeft over zijn ervaringen zit niet in de weg die het daarna af moet leggen. Dat zit in het seksueel misbruik zelf.

    • Maranke Rinck