Mozart

In een beschouwing over 'Twintig minuten Mozart' (NRC Handelsblad 31 oktober) zal ik mij, bij gebrek aan gedetailleerde informatie, niet begeven. Wel moet het mij van het hart dat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat prof. Christoph Wolff (mijn opvolger als president van het Zentralinstitut fur Mozartforschung) niet zou weten dat Mozart in de notering in zijn eigen werkcatalogus lang niet altijd 'nauwgezet' was.

Er ontbreken bijvoorbeeld een tiental werken waarvan de datering vaststaat (alle na 9 februari 1784), daaronder het bekende Rondo in D voor klavier KV 485 van 10 januari 1786; ook zijn er verschillen tussen catalogus en autografen in datering, tempo-aanduidingen en bezettingsgegevens.

    • Marius Flothuis