METEORIETEN IN DE SAHARA ZIJN MAXIMAAL 30.000 JAAR OUD

Meteorieten in de Sahara zijn ondanks de extreem droge omstandigheden in dat gebied toch binnen 30.000 jaar door verwering verdwenen. Dat is vastgesteld door Ludolf Schultz en zijn collega's van het Max-Planck-Instituut voor Chemie in Mainz.

De onderzoekers werden tijdens een expeditie van het tijdschrift GEO naar Niger in de gelegenheid gesteld om naar meteorieten te zoeken in Tenere, een uitgestrekte vlakte in het midden van die staat. In slechts drie woestijngebieden op aarde maken de lokale omstandigheden het lonend om naar meteorieten te zoeken: de prairiestaten in het zuidwesten van de Verenigde Staten de Nullarborvlakte in het zuidwesten van Australie en de Sahara in Afrika.

De centrale en oostelijke delen van de Tenere bestaan uit niets anders dan kale zandvlakten, waar men vanuit een rijdende auto goed naar donkere stenen (potentiele meteorieten) kan speuren. De onderzoekers van het Max-Planck-Instituut hebben, begeleid door Toearegs, een week lang de Tenere-vlakte afgespeurd. Er werden tien meteorieten gevonden, met een totaal gewicht van 37 kilogram. Een score van gemiddeld een tot twee meteorieten per dag is niet slecht, maar er zijn gebieden in de Sahara (zoals Algerije en Libie) waar men er meer kan vinden. Daar is echter de politiek een probleem, aldus Schultz. Vele particulieren gaan als toerist naar deze landen om naar meteorieten te zoeken. Gemiddeld kunnen zij daar per dag wel vier of vijf exemplaren vinden.

De onderzoekers waren vooral geinteresseerd in de vraag hoe lang de in de Sahara gevonden meteorieten op aarde hadden gelegen. Die tijdsduur kan vrij nauwkeurig worden afgeleid uit bepaalde isotopen die tijdens het verblijf van de steen in de ruimte onder invloed van de kosmische straling zijn ontstaan. Uit dit onderzoek blijkt dat meteorieten uit de Sahara ondanks het extreem droge milieu binnen 30.000 jaar als gevolg van verwering geheel zijn verdwenen: dit in tegenstelling tot de in Antarctica gevonden meteorieten, die zich na 2 miljoen jaar nog in goede staat bevinden. De onderzoekers hopen nu uit de mate van verwering van de Sahara-meteorieten de veranderingen van het klimaat in dit gebied te kunnen afleiden. Mogelijk kan ook het begin van de grote droogte in dit gebied nauwkeurig worden gedateerd.

(George Beekman)

    • George Beekman