Lijst betrokkenen nazi-roof ontdekt

Onderzoekers van het Joods Wereldcongres in New York hebben een lijst gevonden met de namen van tweeduizend mensen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij het grootschalig roven van kunst door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lijst, die de organisatie volgende week bekend zal maken, is afkomstig uit de nationale archieven van de Verenigde Staten.

De lijst werd opgesteld door een onderdeel van de Office of Strategic Services, de voorloper van de Central Intelligence Agency (CIA). Op verschillende fronten werken in Amerika sinds een jaar joodse organisaties intensiever aan het opsporen van gestolen joodse kunstbezittingen. Bij een van deze onderzoeken zijn meer specifieke documenten van de zogenaamde Art Looting Investigations Unit aan het licht gekomen.

Francis Taylor, die in 1945 directeur was van het Metropolitan Museum of Art in New York, zei eerder dat er niet eerder in de geschiedenis van de mensheid zoveel kunst werd geroofd als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij schat de totale waarde op minstens vijf miljard dollar, gerekend naar de bedragen die in de jaren veertig de desbetreffende kunstwerken opbrachten. En dat is meer, volgens Taylor, dan alle kunstwerken die in Amerika in die tijd te vinden waren.

Het Joods Wereldcongres wil de lijst volgende week openbaar maken in verband met een omvangrijke internationale conferentie die eind deze maand in Washington wordt gehouden over onder meer de restitutie van kunstwerken aan de joodse eigenaren of hun nazaten. De lijst zal zijn voorzien van biografische gegevens van de desbetreffende personen, afkomstig uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Belgie, Italie Spanje, Portugal, Zweden en Luxemburg. Enkelen van de meest prominente Europese kunsthandelaren komen erop voor. Via deze lijst hoopt men de huidige eigenaren van de nog spoorloze, joodse bezittingen te achterhalen. (Reuters)