Levensverzekering

Het artikel 'Geen leven meer zonder polis? Tien misverstanden over levensverzekeringen' (NRC Handelsblad, 17 oktober), creeert meer misverstanden dan het uit de weg ruimt. Het artikel zegt dat het nergens op slaat dat mensen eraan herinnerd worden dat ze voor een goed ouderdoms- en nabestaandenpensioen moeten zorgen. De meeste mensen hebben echter een pensioentekort. Uit een recent NIPO-onderzoek blijkt dat 77 procent van de verzekeringnemers een aantoonbaar pensioentekort heeft. Het advies om pas aan een levensverzekering te beginnen als je weet wat je de komende vijftien tot twintig jaar gaat doen, is een moeilijke opgave. Gelukkig zijn er juist daarom flexibele universal life verzekeringen gekomen. De flexibelste verzekeringen zijn die waarvan de kosten het meest gespreid zijn over de looptijd. Daarom is het vragen van de waardeontwikkeling bij een gegeven rendement wel een goede raad.

De belangrijkste reden om een levensverzekering te sluiten wordt wel eens over het hoofd gezien: financiele planning met betrekking tot het onzekere moment van overlijden. Het afsluiten van een langlopend contract is niet ongunstig bij mogelijke veranderingen van de belastingwetgeving. In de eerste plaats worden bestaande contracten veelal gerespecteerd en bovendien is er bij levensverzekeringen geen verplichting tot premiebetaling.

Het artikel noemt het flauwekul dat gebruik van spaarloon voor lijfrenteaftrek tot dubbele belastingbesparing leidt omdat deze zaken los van elkaar staan. Of deze zaken nu los van elkaar staan of niet, de dubbele aftrek blijft een feit.

Voor een alleenstaande is een uitkering bij overlijden in een spaarplan zonde van het geld, zegt het artikel. Krijgt hij later toch een partner, dan kan hij altijd nog een overlijdensverzekering afsluiten. Dat kan natuurlijk alleen als hij dan nog een goede gezondheid heeft. Dat geldt evenzeer als hij voor de einddatum over zijn geld wil beschikken.

Advies en productvergelijking door tussenpersonen zouden er bij inschieten omdat de tussenpersoon commissie ontvangt en met een beperkt aantal maatschappijen samenwerkt. Tussenpersonen trachten clienten te winnen door gunstige aanbiedingen te selecteren. Als zij met een beperkt aantal maatschappijen werken is dat omdat ze de aanbiedingen van deze maatschappijen de beste vinden. Vanzelfsprekend volgt een tussenpersoon de markt om te zien of er betere mogelijkheden komen.

    • Th.A. van Nierop
    • Dir. van Nierop Assuradeuren Nv