Hoe houden we het droog?; Herhaalde oproep Prijsvraag:

Nederland loopt onder. Polders zijn veranderd in binnenmeren en boeren in het noorden hebben de oogst voor hun ogen zien wegrotten. Het zijn vertrouwde beelden geworden in de afgelopen jaren.

Nederland geniet wereldfaam als het land dat zichzelf dankzij eeuwen van ingenieursvernuft aan het water ontworstelde, maar het is de vraag of we onze reputatie nog waar kunnen maken.

Hoe houden we het droog? Wij roepen lezers van NRC Handelsblad op om mee te denken over de vraag hoe Nederland in de toekomst met zijn innigste vijand moet omgaan. Alle soorten oplossingen zijn welkom, de technische en de utopische, de ludieke en de vernuftige. Uw tekst moet kort en bondig zijn en liefst met een tekening worden toegelicht. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer er duidelijk op te zetten.

Inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 20 november binnen zijn bij NRC Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel, 'Water', Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam (bezoekadres Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam-Alexanderpolder). Inzendingen worden niet geretourneerd.

De jury bestaat uit Gerard van de Ven, bijzonder hoogleraar waterstaatsgeschiedenis; Leen de Jong, ecoloog en hoofd

Wetlands bij het Wereld Natuur Fonds; Lodewijk van Nieuwenhuijze landschapsarchitect bij H+N+S; Hans van der Vlist, dijkgraaf Uitwaterende Sluizen van Noord-Holland; en Tracy Metz, chef van het Zaterdags Bijvoegsel.

Voor wie zijn gedachten wil bepalen: de provincie Noord-Holland organiseert op haar website een serie 'Debatten van de Toekomst' over o.a. waterbeheer (www.noord-holland.org).

Een selectie uit de inzendingen wordt in december gepubliceerd in Z. Onder de makers daarvan wordt een prijs verloot: of een Wadlooptocht voor twee personen of een rondvlucht boven Nederland voor twee in een klein vliegtuig.