Hersenspieren

Met de heer Heldring ben ik het eens dat training van hersenspieren, zie zijn bijdrage van 23 oktober NRC Handelsblad, hier speciaal voor kinderen van het grootste belang blijft, ook al kunnen we nu alles opzoeken door het overmatig gebruik van computers.

Mijn vader, geboren in 1894, kende ook veel teksten en gedichten uit het hoofd en schreef ongeveer 160 'verzen' zoals hij dat noemde, in twee schoolschriften als student om ze te onthouden. Al vroeg genoot ik van de schoonheid en de melodie van de gedichten van Rilke, die ik later pas begreep en die toen onmisbaar voor mij werden.

    • E.J. Hermans