CAO banken vrijwel zeker gesplitst; Scheiding groot en klein

De kans is groot dat de banken-CAO per 1 januari wordt gesplitst en vervangen door een CAO voor de kleine banken en een voor de drie of vier grootste banken, zegt de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf.

Een scenario om tot de splitsing van de bedrijfstak-CAO voor de banken te komen ligt nu op tafel en op 19 november a.s. nemen de werkgevers in de banksector daarover een besluit. Zegsman P. Ruiter van de vereniging. Hij spreekt over 'een realistische scenario dat meer voor- dan nadelen heeft dan andere mogelijke scenario's'. De banken-CAO geldt tot nu toe voor 113.000 werknemers bij 76 werkgevers en is in de knel geraakt door de opkomst van grote financiele conglomeraten.

Daardoor stuiten de Werkgeversvereniging Bankbedrijf en bonden als FNV Bondgenoten en De Unie bij hun CAO-overleg steeds vaker op problemen als gevolg van hun heterogenere achterban. Volgens ingewijden is een van de problemen dat de grote banken de flexibiliteit van de CAO's willen opvoeren. De vakbonden kunnen tijdens het eerste officiele CAO-overleg op 27 november een uitgewerkt voorstel van de bankwerkgevers verwachten. Naar verluidt staan ook de bonden positief tegenover het nu ontwikkelde scenario. Mocht een akkoord toch uitblijven dan is de kans groot dat grote banken met eigen ondernemings-CAO's zullen komen.

De beoogde splitsing van de banken-CAO krijgt op termijn waarschijnlijk een vervolg in de vorm van een samengaan van de CAO voor grote banken met die van de werknemers bij de verzekeringsmaatschappijen. De werkgevers hebben daar behoefte aan omdat vrijwel alle grote banken zijn gefuseerd met verzekeraars: Rabo-Interpolis, ING-Nationale Nederlanden en VSB-Amev binnen Fortis. De versmelting van CAO's van banken en verzekeraars is volgens zegsman Ruiter van de banken overigens een zaak van langere adem omdat de huidige verzekerings-CAO nog tot april 2000 loopt.

De kleine banken behouden in dit voorstel een aparte CAO.

Er zijn zo'n zeventig kleinere banken in Nederland, in meerderheid filialen van buitenlandse moederbedrijven. Die hebben doorgaans geen behoefte lange onderhandelingen te voeren over allerlei uitwerkingen van de CAO. In hun arbeidsovereenkomst worden de zaken nauwkeuriger vastgelegd.

De huidige banken-CAO loopt tot eind dit jaar. De twee nieuwe voor de grote en voor de kleine banken, moeten tot 1 april 2000 gelden. Dan loopt de huidige verzekerings-CAO af en kunnen de CAO's in elkaar worden geschoven. De CAO voor de kleine banken blijft dan los daarvan bestaan.