Bosniers worden niet teruggestuurd

Het kabinet stelt zich vooralsnog op het standpunt dat Bosnische asielzoekers met de hoogste verblijfsstatus niet worden teruggestuurd naar hun land, zoals de Kamerfracties van VVD en D66 hebben voorgesteld.

Over deze zaak ontstond afgelopen week een conflict in de regeringscoalitie. Staatssecretaris Cohen zal de Tweede Kamer maandag informeren over het kabinetsstandpunt. Premier Kok verwacht intussen dat de regeringscoalitie tot overeenstemming zal komen over de aanpak van asielzoekers. “De turmoil van afgelopen week is naar ik aanneem van conjuncturele aard', zei hij gisteren na het wekelijkse kabinetsberaad.

Kok wees erop dat de Bosnische asielzoekers om wie het gaat hier al enkele jaren zijn en niet meer in asielzoekerscentra verblijven, “maar net als u en ik in gewone huizen wonen'. Hij constateerde dat Nederlanders van de politiek verlangen dat met deze mensen “humaan' wordt omgesprongen.

Het kabinet heeft Cohen gemachtigd de asielproblematiek beter aan te pakken. Kok zei dat het kabinet “met grote waardering' kennis heeft genomen van de “zorgvuldige en gedegen' aanpak van de staatssecretaris. Cohen zal in zijn brief aan de Kamer onderstrepen dat het accent moet liggen op het beperken van de stroom van asielzoekers die zonder document Nederland binnenkomen en op het verwijderen van asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd. Kok sprak over een “stagnerende terugkeer' van een “vrij grote groep' asielzoekers.

Een gedwongen terugkeer van mensen met een A-status die enkele jaren geleden Bosnie zijn ontvlucht, rekende Kok expliciet niet tot die categorie. Hij riep de coalitiepartijen op een lijn te trekken bij het asielprobleem.

Kok ontkende nogmaals dat hij met een kabinetscrisis heeft gedreigd om VVD en D66 af te brengen van hun standpunt. Volgens Kok zijn “machtswoorden niet bevordelijk voor het oplossen van een groot probleem'.

De premier erkende overigens op zijn persconferentie dat zijn tweede kabinet een moeilijke beginperiode doormaakt. “Ik zou jokken als ik zou zeggen dat het een droomstart is geworden.'