Bod van het jaar

Tijdens het Centrale Weekend van vorige week in Nijmegen viel de beslissing welke vier clubs de play-offs hebben gehaald van de Meesterklasse viertallen. Alvorens hier verder op in te gaan, eerst twee problemen uit die competitie. U zit telkens zuid.

1. Oost gever/NZ kwetsbaar.

U heeft V98 8732 A102 B86 en hoort

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

1

pas

2SA1)

pas

pas

dbl2)

pas

pas

3

pas

pas

?

1) 18-19 punten, gebalanceerd 2) vraagt om schoppenstart. Wat biedt u?

2. West gever/OW kwetsbaar.

U heeft AH764 - 107 AH9765 en hoort

West

Noord

Oost

Zuid

pas

21)

6

?

1) Zwakke Muiderberg: 0-7 punten, vijfkaart harten en een lage kleur. Wat start u?

Terwijl u deze problemen laat bezinken, eerst even de laatste ontwikkelingen uit de Meesterklasse op een rijtje. De geschiedenis herhaalt zich, want net zoals verleden jaar hebben Pegasus, Crash, Modalfa en ArboNed zich geplaatst voor de play-offs. Pegasus (het vroegere USS) dat de reguliere competitie winnend besloot, koos Crash als tegenstander. Pikant, want verleden jaar had Crash juist gekozen voor USS. Crash zou later de finale verliezen van Hok1, het tegenwoordige ArboNed. Opvallend is dat de complete kernploeg van tien paren in de play-offs is vertegenwoordigd. Het elfde paar daarentegen, Bomhof-Niemeijer, zit niet in de selectie. Op zich vreemd, gezien het al jarenlange goede presteren van dit paar in de top van de Meesterklasse. Misschien heeft de leeftijd van deze vijftigers er iets mee te maken. De gemiddelde leeftijd van de selectie immers, ligt rond de 33. De immer ambitieuze Jan-Willem Bomhof loopt naar zijn gevoel tegen een onzichtbare muur op. Hij ziet met lede ogen aan dat paren allerlei snoepreisjes maken op kosten van de bridgebond.

Bomhof zou het apprecieren als de bridgebond zich bezint op het onderhouden van de relatie met goed presterende paren.

'Sommige jeugdige kernploegparen zijn inmiddels zo blase dat ze zelfs trips naar Amerika afslaan, als ze er geen zin hebben.'

De gebeurtenissen in Nijmegen verliepen voor DBC rampzalig. De Delftse bridgeclub stond continu in de top vier, maar haalde de meet uiteindelijk net niet. Bovenstaande problemen komen uit wedstrijden van DBC. De oplossing van het eerste probleem, uit de wedstrijd tegen het Haagse Buitenhof, is illustratief voor de grote vorm van het DBC paar Jialal-Meijs. In het gegeven biedverloop bood Michel Jialal als zuid 4! Dat was midden in de roos:

Oost gever

Noord

NZ kw.

AHB1074

A10

B986

V

West

Oost

52

63

964

HVB5

743

HV5

107543

AH92

Zuid

V98

8732

A102

B86

Uiteraard paste noord, Joop Meijs, op 4. Jialal maakte zijn contract simpel via de dubbele ruitensnit. Het pyschologische 1 van west werd door NZ knap ontmaskerd en werkte hier als een boemerang; slechts vier van de tien Meesterklasse paren kwamen in de schoppenmanche. Op het kritieke moment 3 bieden is al knap. Ongetwijfeld zal noord dat in dit geval verhogen naar 4. De directe sprong naar 4 evenwel, is geniaal. Voor mij heeft Michel Jialal daarmee het bod van het jaar gedaan.

Het tweede spel, tegen EGBC2, is tekenend voor de problemen waarmee het andere DBC paar, Nurmohamed-Tuwanakotta, te kampen had. Zuid, die werd geconfronteerd met een bepaald niet alledaagse biedsituatie, koos begrijpelijkerwijs voor doublet. Hoewel hierop werd rondgepast, was het daarmee nog niet gedaan. Wie kan het zuid kwalijk nemen dat hij startte met A? De gevolgen waren verschrikkelijk:

West gever

Noord

OW kw. V108

98753

8

VB82

West

Oost

B953

2

B62

AHV104

H64

AVB9532

1043

-

Zuid

AH764

-

107

AH9765

Na de uitkomst was het spel gemaakt. Met open kaarten is te zien dat alleen met een (onwaarschijnlijke) kleine schoppenstart het slem down kan. Noord neemt en switcht naar harten, getroefd door zuid. Zou zuid inderdaad op die manier zijn begonnen, dan was hij ongetwijfeld voorgedragen voor de uitkomst van het jaar.

Agenda: 7-8 november, Keijzer NK Mixed Marina Bridge Club, Schokkerweg 48, Scheveningen / 14-15 november, halve finale play-offs MK, Denksportcentrum Oliesmuldersweg, Groningen.

    • Jan van Cleeff