Blafherten

Het door NRC Handelsblad gepubliceerde ANP-bericht 'Honderd blafherten op Veluwe en in Achterhoek' (3 november) is incorrect. Het ANP-bericht is gebaseerd op mijn artikel in de Veluwenaar: 'Nieuwe dieren op de Veluwe?'

Op de eerste plaats doet de Faunawerkgroep van de Vrienden geen onderzoek naar in het artikel genoemde, grote nieuwe zoogdieren. Wij houden ons in het Nationale Park De Hoge Veluwe bezig met jaarlijks systematisch onderzoek naar kleinere diersoorten zoals amfibieen reptielen, vlinders, libellen, sprinkhanen en vogels. Wij hebben ook geen wasberen waargenomen.

Tenslotte de vergelijking van de muntjak met de muskusrat: de muntjak kan mijns inziens inderdaad een plaag worden maar in ieder geval op een geheel andere manier dan de muskusrat, die in watergangen leeft en kaden en dijkjes ondergraaft. Mogelijk wordt de schade aan loofhout door een groeiende populatie muntjakken groter.

    • M.J. Hijink