Zalm bepleit meer openheid over beloning bestuurders

Bedrijven moeten duidelijk aangeven welke beloning de directeuren en commissarissen individueel ontvangen. Vermelding van een bedrag voor alle bestuurders, zoals nu gebruik, is niet toereikend. Dat zei minister Zalm gisteren tijdens de Dag van het Commissariaat in Wassenaar.

Die transparantie is volgens de bewindsman nodig omdat bestuurders vaak zelf een grote invloed hebben op de hoogte en de samenstelling van deze beloningen. “Dit maakt een heldere verantwoording des te noodzakelijker', aldus Zalm.

Bedrijven beroepen zich vaak op de privacy van de individuele bestuurder. Zalm is van dit argument niet onder de indruk. “Iedereen kan ook nagaan wat een minister van Financien verdient. En ik voel mij niet in mijn privacy geschaad. Hier zou wat meer exhibitionisme geen kwaad kunnen', hield hij de aanwezige bestuurders voor.

Ook pleitte Zalm voor meer relevante informatie in de jaarverslagen. “Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan meerjarenoverzichten en aan een meer kwalitatieve inschatting van de toekomstverwachting, inclusief de potentiele risico's van de voorgestelde strategie.'

Met zijn uitlatingen nam de minister een voorschot op het standpunt van de regering over de zeggenschap en openheid binnen bedrijven (corporate governance). Die discussie werd vorig jaar ingeleid door een rapport van de Commissie-Peters. Deze commissie, onder leiding van voormalig Aegon-topman Jaap Peters, deed bedrijven een veertigtal aanbevelingen om beter in te spelen op de wensen van belanghebbenden, zoals aandeelhouders en werknemers.

De commissie bekijkt nu in hoeverre ondernemingen die adviezen hebben opgevolgd. De uitkomsten van dit onderzoek worden over een maand bekendgemaakt. Aansluitend daarop zal het kabinet bekijken of wijziging van de huidige wetten en regels op het gebied van corporate governance noodzakelijk is. De commissie zelf is wars van wetswijzigingen. Daar heeft de regering echter geen boodschap aan, liet Zalm weten. (ANP)