Waterbedrijven: sluizen dicht

Waterleidingbedrijven maken bezwaar tegen plannen van Rijkswatersaat om de Haringvlietsluizen gedeeltelijk te openen. Zij vrezen veel schade te lijden, doordat het zoete water achter de sluizen zal verzilten. De prijs van drinkwater voor 700.000 inwoners zou dan jaarlijks met 75 gulden stijgen. (ANP)