VS: klacht over Serviers in V-raad; Weigering visum Arbour

De VS zullen de Joegoslavische weigering, de openbare aanklager bij het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavie tot Kosovo toe te laten, ter sprake brengen in de Veiligheidsraad van de VN.

James Rubin, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, kondigde dat gisteren aan in een reactie op de beslissing van het bewind in Belgrado. Belgrado, aldus Rubin, “schendt zijn verplichtingen' door de visumweigering. “We verwerpen categorisch het standpunt van de Servische regering dat het tribunaal geen jurisdictie heeft in Kosovo. We zullen deze zaak in de Veiligheidsraad ter sprake brengen als een duidelijk geval van niet-nakoming [van verplichtingen]' aldus Rubin.

Louise Arbour, de hoofdaanklager van het VN-tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavie, wilde naar Kosovo om er bewijsmateriaal over gepleegde oorlogsmisdaden en de schending van mensenrechten te verzamelen. Het bewind in Belgrado weigerde haar en de leden van haar onderzoeksteam een visum te geven. Ze kon wel een visum krijgen voor een week, om vandaag in Belgrado een conferentie bij te wonen over processen wegens oorlogsmisdaden. Hoewel het in haar bedoeling lag de conferentie bij te wonen bedankte Arbour toch voor die eer.

De president van het tribunaal, Gabrielle Kirk McDonald bestempelde gisteren op een persconferentie in Den Haag de visumweigering als “een nieuw voorbeeld van de opperste minachting van de Federale Republiek Joegoslavie voor de normen van de internationale gemeenschap'. Joegoslavie, aldus McDonald, is “in wezen een schurkenstaat, die de internationale wetten minacht'.

Belgrado weigerde het visum met het argument dat het tribunaal in Kosovo niets te zoeken heeft, aangezien de jurisdictie van het tribunaal in Kosovo door geen enkel internationaal akkoord wordt geregeld.

In Belgrado heeft gisteren de Amerikaanse bemiddelaar Christopher Hill melding gemaakt van “serieuze vooruitgang' in de pogingen, de Serviers en de Albanezen tot een politieke oplossing van het conflict te brengen.

Details gaf hij niet.

Waarnemers gaan er evenwel van uit dat de politieke oplossing nog lang niet grijpbaar is. Ze wijzen er daarbij op dat Hill gisteren zou spreken met de Joegoslavische president Milosevic, maar dat dit gesprek uiteindelijk niet doorging en dat Hill Belgrado verliet zonder met Milosevic te hebben gesproken.

De nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, heeft de NAVO tweehonderd militairen toegezegd voor de snelle interventiemacht die in geval van gevaar de tweeduizend OVSE-waarnemers uit Kosovo moet evacueren. Hij beloofde ook onbemande surveillancevliegtuigen voor patrouillering boven Kosovo. (Reuters, AFP)