V-raad eist unaniem dat Irak inbindt; Clinton: geweld een optie

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren unaniem geeist dat Irak de samenwerking met de ontwapeningscommissie van de VN, UNSCOM onmiddellijk hervat.

Irak heeft nog geen enkel teken gegeven dat het daartoe bereid zou zijn. De Amerikaanse president Clinton onderstreepte na de stemming dat Bagdad moet inbinden, en dat militair geweld een optie is. Zijn nationale veiligheidsadviseur, Sandy Berger, vertrekt vandaag naar Europa voor verder overleg met bondgenoten. Morgen spreekt Berger in Parijs met Franse en Britse vertegenwoordigers.

In resolutie 1205 veroordeelde de Veiligheidsraad de Iraakse beslissing van zaterdag om de samenwerking met UNSCOM stop te zetten als “flagrante schending' van relevante VN-resoluties. De resolutie repte niet van eventueel gebruik van geweld om de Iraakse autoriteiten te dwingen de inspecteurs van UNSCOM weer hun werk te laten doen. Wel refereert de Veiligheidsraad aan eerdere resoluties waarin werd gesproken van de “ernstigste consequenties' voor Irak als dat UNSCOM niet onbelemmerd haar werk liet doen.

Wat betreft militaire actie blijven de leden van de Veiligheidsraad verdeeld. De VS en Groot-Brittannie menen dat ze al gemachtigd zijn tot ingrijpen. Maar de Russische VN-ambassadeur, Sergej Lavrov, waarschuwde gisteren dat gebruik van geweld “zeer onvoorspelbare en gevaarlijke consequenties' heeft voor het al zo wankele vredesproces in het Midden-Oosten en voor toekomstige pogingen om de Iraakse wapenprogramma's te controleren. Volgens hem kan de crisis slechts langs diplomatieke weg worden geregeld waarbij de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, een actieve rol zou moeten spelen. Annan deed dat ook in februari, bij de laatste confrontatie met Irak.

Irak zelf neemt vooralsnog een volstrekt compromisloze houding in. Vice-president Taha Yassin Ramadan herhaalde gisteren het Iraakse uitgangspunt dat pas weer sprake kan zijn van samenwerking met UNSCOM als de Veiligheidsraad een duidelijke aanzet geeft tot opheffing van de in 1990 afgekondigde sancties.

De Iraakse VN-ambassadeur, Nizar Hamdoon, zei gisteren op een vraag van journalisten of Irak niet bang is voor militaire actie, dat de VN-sancties meer schade toebrengen dan een aanval. (Reuters, AFP, AP)