Succes voor verdediging van Anwar

De advocaten van Anwar Ibrahim, de in ongenade gevallen vice-premier van Maleisie, hebben een opvallend succes geboekt in het proces tegen hun client. In een ter rechtzitting openbaar gemaakt rapport schrijft een hoge politiefunctionaris dat aanklachten tegen Anwar over seksuele uitspattingen “verzonnen' zijn en niet gebaseerd op de betrouwbare aanwijzingen.

Eerder deze week verklaarde een getuige a charge al, dat hij desnoods zou liegen (over beschuldigingen tegen Anwar) indien zijn superieuren dat zouden vragen.

De verklaringen bevestigen het vermoeden van critici dat het proces vooral een politiek karakter heeft. Anwar gold als de toekomstige opvolger van premier Mahathir Mohamad van Maleisie, maar werd begin september plotseling ontslagen als minister van Financien en opgesloten.

Het rapport dat vanochtend voor opschudding zorgde, is afkomstig van het hoofd van een speciale afdeling van de politie, en betreft het onderzoek naar de herkomst van twee brieven waarin Anwar in augustus vorig jaar werd beschuldigd van seksuele uitspattingen. Na het horen van de twee opstellers van die brieven concludeerde de politie dat “hun beschuldigingen zonder grond waren', en waren gebaseerd “op inbeelding en veronderstellingen'.

Het rapport heeft niet onmiddellijk invloed op het proces, dat zich in eerste instantie concentreert op vier aanklachten wegens corruptie, maar kan in het latere verloop ervan wel van belang zijn, als een reeks van aanklachten wegens sodomie aan de orde komen.