P.A. Daum

Naar aanleiding van het voortreffelijke stuk van Kester Freriks m.b.t. P.A. Daum kan ik m.b.t. de titel 'Nummer Elf' nog de volgende toelichting geven. De titel is afgeleid van de destijds (beperkte) medicatie bij het toenmalige KNIL Geneesmiddelen werden aangeduid als nrs. 1-10 (oplopend in sterkte). Als middel ter verzachting van de doodsstrijd van terminale zieken werd (soms) pil nummer elf toegediend, ter bespoediging/verlichting van het einde. Vandaar.

    • Yvo Heller