Onderzoek directeur gevangenis in Vught

Het ministerie van Justitie zal een onderzoek instellen naar directeur P. Koehorst van de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught.

Koehorst kwam in opspraak door een televisieprogramma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, gisteravond. De Vries meldde dat de directeur van de penitentiaire inrichting zich schuldig zou maken aan machtsmisbruik, intimidatie, aanzet tot valsheid in geschrifte en het in de arm nemen van een onbevoegd detectivebureau om een personeelslid te schaduwen. Volgens hoofddirecteur Dienst Justitiele Instellingen P. Jager, moet “de onderste steen boven komen.'

De misdaadverslaggever sprak naar eigen zeggen met vijftig (voormalige)personeelsleden van Nieuw Vosseveld. Koehorst (53) is daar sinds 1983 directeur. Ook citeerde de misdaadverslaggever uit verschillende processen-verbaal, interne documenten en vertrouwelijke brieven. Hieruit bleek onder andere dat Koehorst een detective met een strafblad, maar zonder vergunning, heeft ingehuurd om ex-medewerker F. van der Linden te observeren buiten werktijd. Toen Van der Linden hiervan aangifte deed, weigerde de directeur van de gevangenis voor “zo'n flutzaak' bij de politie te komen opdagen.

W. de Bruyn, die elf jaar in de gevangenis in Vught werkte, verklaarde dat directeur Koehorst verschillende personeelsleden systematisch heeft aangezet tot valsheid in geschrifte. Rapporten over gevangenen moesten worden aangedikt en verdraaid om te zorgen dat de gedetineerden in Vught bleven.

Personeelsleden die niet meewerkten zouden elke kans op promotie verliezen.

Directeur Koehorst wilde vanmorgen desgevraagd geen commentaar geven. “De uitzending betreft zozeer mijn persoon, dat het mij beter lijkt de woordvoering over te laten aan het ministerie van Justitie.'