North Carolina

In het verslag over de verkiezingen in de VS staat dat North Carolina sterk Republikeins is (NRC Handelsblad, 4 november). North Carolina is echter veel eerder een swing state dan of sterk Republikeins of sterk Democraat.

Onze gouverneur, Jim Hunt, is Democraat. Zijn voorganger, Jim Martin was Republikein. Voor de verkiezingen hadden de Republikeinen een meerderheid van twee in 'The House' (staats-Huis van Afgevaardigden), zij zijn nu de minderheid. Zij blijven een minderheid in de staats-Senaat. Van de 12 members of congress in Washington zijn er 7 Republikeinen en 5 Democraten. En nu met de nederlaag van Lauch Faircloth, is van de twee senatoren er een Democraat, Edwards, en een Republikein, Jesse Helms. Iedereen kent Jesse, en het is daarom dat North Carolina als Republikeins bekend staat, niet alleen in Europa, maar zelfs in andere delen van de VS.

    • Joost Vas Dias