Nieuwe opzet vertekent winst bij Buhrmann; Handelshuis optimistisch

De nettowinst van handelshuis Buhrmann, voortgekomen uit het papier- en verpakkingsbedrijf KNP BT, is in het derde kwartaal van dit jaar teruggelopen van 65 naar 60 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam in dezelfde periode toe van 64 naar 70 miljoen.

In een toelichting op de cijfers verklaarde het bedrijf dat de beleggers zich niet aan de vanochtend gepresenteerde nettowinstcijfers moeten vastklampen. In de cijfers van 1997 waren nog de winstgevende activiteiten van de papierproductie- en verpakkingsdivisies verwerkt, die daarna zijn verkocht. Die winsten vallen weg in het derde kwartaal van dit jaar. De verpakkingsactviteiten zijn in mei 1998, onder de naam Kappa verkocht aan twee Engelse investeringsmaatschappijen CWC/Cinven. De papierproductie was eind 1997 al verkocht aan het Zuid-Afrikaanse concern Sappi.

De winst per aandeel is in het derde kwartaal gestegen met 11,5 procent tot 0,58 cent. Het concern verwacht een “duidelijke' stijging van het bedrijfsresultaat. Wel komt de stijging “iets' lager uit dan de eerder aangekondigde 10 procent, zo meldt Buhrmann. Dat is voornamelijk het gevolg van de lagere dollar en Britse pond. Maar de invloed op het nettoresultaat van die valutaschommelingen zal volgens het bedrijf beperkt zijn.

Op de beurs werd positief gereageerd op de cijfers, ondanks de bijstelling van de voorspelling over het bedrijfsresultaat. De koers ging na opening beurs 1,20 gulden omhoog naar 36,30.

Twee van de drie divisies van Buhrmann behaalden in het derde kwartaal een hogere winst. Office Products (leverancier van kantoorartikelen) behaalde een bedrijfsresultaat van 29 miljoen gulden tegenover 27 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De Grafische en Informatica-afdeling deed goede zaken in Spanje en Italie. Het resultaat verdubbelde tot 22 miljoen. Alleen de papiersector kwam lager uit op 27 miljoen, tegenover 33 miljoen in het derde kwartaal van 1997.

In een toelichting op de vooruitzichten voor de rest van dit jaar denkt Buhrmann dat het vierde kwartaal qua omzet en bedrijfsresultaat een belangrijke periode zal worden.

Het concern denkt dat de resultaten van de grafische tak op een hoog niveau zullen blijven. De papiermarkt zal een minder sterke groei in volume laten zien, terwijl op de kantoormarkt de positieve gang van zaken zal aanhouden.