Netelenbos richt praatgroep over Schiphol op

Minister Netelenbos (verkeer en waterstaat) heeft besloten een breed samengesteld platform in te stellen waar de Schiphol-problematiek zal worden besproken.

In het Tijdelijk overleg platform Schiphol (TOPS) zitten vertegenwoordigers van de luchthaven, milieubeweging luchtvaartmaatschappijen, omliggende gemeentes, commissie geluidhinder Noord Holland en van werkgevers en werknemers. Onafhankelijk voorzitter is ir. H. van der Vlist (PvdA), oud milieugedeputeerde van de provincie Zuid Holland.