Netelenbos: Lovers moet snel gaan rijden

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren het particuliere spoorwegbedrijf Lovers gedreigd met intrekking van een vergunning voor enkele trajecten in de Randstad als het bedrijf niet spoedig daadwerkelijk treinen inzet op die routes. “Lovers moet rijden anders kieper ik hem eraf', aldus Netelenbos op een bijeenkomst van spoordeskundigen in het Scheveningse Kurhaus.

Directeur P. Sul van Lovers toonde zich niet onder de indruk. Volgens hem zijn zijn vergunningen op de trajecten Leiden-Den Haag en Hilversum-Utrecht voor onbepaalde tijd geldig. Hij verlangt eerst duidelijkheid van Netelenbos omtrent haar beleid alvorens Lovers daar gaat rijden.

Lovers is zeer teleurgesteld dat in het regeerakkoord het treinverkeer op het hoofdnet exclusief aan de Nederlandse Spoorwegen is gegund tot het jaar 2010. Een en ander moet echter nog nader worden uitgewerkt in een nieuwe spoorwegnota van het kabinet, die al was voorbereid onder het vorige kabinet maar die nog geen officieel kabinetsbeleid was geworden.

Volgens Lovers strookt de concessie aan de NS niet met het voornemen van het kabinet om meer concurrentie op het spoor te bevorderen. Lovers rijdt wel al tussen Haarlem en Amsterdam maar de bezettingsgraad van de treinen laat te wensen over.

Ook de NS kwam uitvoerig aan bod in het Kurhaus. M. van Eeghen, directeur marketing en verkoop van NS Reizigers, ging in op de mogelijkheden die worden geschapen door de aanleg van de hogesnelheidslijn naar het zuiden. De NS is een van de partijen die die lijn graag zouden willen exploiteren. Uit onderzoek was volgens Van Eeghen gebleken dat 70 procent van het reizigersaanbod uit binnenlandse passagiers zou bestaan. Hij noemde het derhalve een misverstand de hsl-zuid in de eerste plaats als een internationale verbinding te behandelen.