KPN mag beltarieven geleidelijk verlagen

KPN hoeft zijn tarieven begin volgend jaar niet in een klap met een kwart te verlagen. In plaats daarvan mag het telecombedrijf van toezichthouder Opta zijn prijzen in stappen omlaag brengen, te beginnen met een beperkte aanpassing van de tarieven voor binnenlands telefoonverkeer vanaf begin 1999.

Dat heeft Opta, de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit, vanmorgen bekendgemaakt. KPN is gematigd positief over de nieuwe voorstellen. “Maar het is te vroeg voor een definitieve reactie, omdat de percentages waarmee de prijzen omlaag moeten nog niet bekend zijn', aldus een woordvoerder. Op de beurs steeg het aandeel KPN met ruim 2 procent naar 74,60 gulden.

Begin september kondigde Opta aan dat KPN de prijzen zou moeten verlagen van lokale gesprekken (met een kwart vanaf begin volgend jaar) en gesprekken tussen regio's (met een kwart tot een derde binnen drie jaar). Zo zouden de tarieven meer sporen met de kosten die het bedrijf maakt.

De deze week bekendgemaakte reorganisatie, die 3.000 banen kost, en nieuwe investeringen van KPN spelen een cruciale rol in de soepeler opstelling van de toezichthouder. Voor de berekening van de begin september geeiste prijsverlagingen heeft Opta cijfers over 1997 gebruikt. KPN heeft Opta daarop laten weten dat zich dit jaar “aanzienlijke veranderingen' hebben voorgedaan die tot hogere kosten leiden. Daarmee doelt het bedrijf op de reorganisatie, waarvoor 800 miljoen gulden is gereserveerd, versnelde afschrijvingen op verouderde apparatuur (400 miljoen) en hogere investeringen (3,6 miljard gulden in 1998 en komende jaren).

Nieuwe cijfers voor Opta KPN

In de afgelopen vier jaar bedroegen de investeringen volgens KPN jaarlijks ongeveer 2,5 miljard gulden.

“Deze cijfers zijn nieuw', aldus een woordvoerder van Opta vanmorgen. “Ze zijn voor ons aanleiding om de tarieven van KPN opnieuw te bekijken.' Opta vreest dat, als de tarieven op 1 januari met een kwart zouden worden aangepast, later misschien weer een tariefsverhoging nodig kan zijn wegens het hogere kostenniveau van 1998.

Opta beklemtoont dat de nieuwe KPN-cijfers nog niet beoordeeld zijn. De toezichthouder moet nog bekijken of de hogere afschrijvingen op apparatuur die KPN dit jaar wil doen inderdaad hogere tarieven rechtvaardigen. “Ook zullen wij er strikt op toezien of de hogere investeringen die KPN heeft aangekondigd ook echt worden gerealiseerd', aldus een woordvoerder.

Over de tarieven per 1 januari 1999 zal Opta eind november een besluit nemen na overleg met KPN en andere telecommunicatiebedrijven. Op 1 juli 1999 zal Opta definitief aangeven welke prijzen te rechtvaardigen zijn.

Opta maakte vanmorgen tevens bekend dat het vanaf 1 juli volgend jaar zal overstappen op een systeem van tariefplafonds, zogeheten pricecaps. Hiermee verlaat de toezichthouder de eerder aangekondigde rendementsregulering, een systeem waarbij hij in de boeken van de onderneming kijkt en bepaalt hoeveel winst mag worden gemaakt. Deze laatste manier van ingrijpen is zwaar bekritiseerd, omdat de toezichthouder daarmee te zeer op de stoel van de ondernemer zou gaan zitten. De prikkel tot kostenbesparingen wordt weggenomen als elke reductie van de kosten automatisch een verlaging van de prijs tot gevolg heeft.

Volgens Opta is bij tariefplafonds en rendementsregulering slechts sprake van “een schijntegenstelling'. De toezichthouder wijst erop dat hij toch in de boeken van KPN moet duiken om, als uitgangspunt voor de tariefplafonds, vast te stellen welke rendementen redelijk zijn. Na deze ijking bieden tariefplafonds KPN een betere prikkel tot besparingen. KPN is voorstander van tariefplafonds.