Korthals: reorganisatie OM te traag; Meer overleg nodig

Minister Korthals (Justitie) is bezorgd over de voortgang van de reorganisatie van het openbaar ministerie. De bewindsman heeft dit gisteren gezegd in de Tweede Kamer.

Korthals zal daarom niet langer alleen met het college van procureurs-generaal overleg voeren, maar wil ook regelmatig met de hoofdofficieren van justitie vergaderen.

Verschillende Kamerleden spraken gisteren hun zorg uit over de reorganisatie van het OM. Het Kamerlid Kalsbeek (PvdA) merkte op dat het college van procureurs-generaal heeft nagelaten de minister bijtijds te informeren over de achterstand bij de rechtbanken. Het openbaar ministerie in Amsterdam waarschuwde vorige week tienduizend zaken te moeten seponeren, omdat de zaken niet tijdig kunnen worden aangebracht.

Korthals ontkende dit gisteren. Hij wees er onder meer op dat een aantal rechters, dat is aangenomen met extra geld van het vorige kabinet, in opleiding is.

De Kamerleden Kalsbeek (PvdA) en Dittrich (D66) twijfelen aan de voortgang van de reorganisatie van het openbaar ministerie. Volgens Dittrich verzuimt het OM tijdig aan te geven waar problemen zich voordoen. Ook wees de Kamer op het ontbreken van een voorzitter van het college van procureurs-generaal. De vorige voorzitter, A. Docters van Leeuwen, werd enkele maanden geleden ontslagen na een conflict met de voormalige minister, Sorgdrager.

Een nieuwe voorzitter is volgens de Kamer onontbeerlijk voor een goede voortgang van de reorganisatie. Maar Korthals wil pas een nieuwe voorzitter benoemen als de centrale raad van beroep zich heeft uitgesproken over het ontslag van Docters van Leeuwen.

De Kamer sprak ook haar zorg uit over de overgang van het beheer van de politie naar een ministerie, dat van Binnenlandse Zaken. Justitie blijft wel verantwoordelijk voor de strafrechterlijke handhaving. Het Tweede-Kamerlid Patijn (VVD) zei “grote meningsverschillen' tussen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken niet uit te sluiten. “Wie betaalt, bepaalt', aldus Patijn.

Korthals ziet voorlopig af van een verhoging van boetes met 10 procent. Wel wil hij verkeersovertredingen intensiever controleren.