Kok boos over lek uit coalitieoverleg

Premier Kok heeft gisteren de fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66 per brief gesommeerd geen informatie uit vertrouwelijk coalitieoverleg naar buiten te brengen. Hij toonde zich geirriteerd over berichten dat hij met een kabinetscrisis zou hebben gedreigd tijdens een discussie over het terugsturen van Bosnische asielzoekers.

“Ik heb de deelnemers aan het gesprek duidelijk gemaakt dat ik hier verbaasd over was en ook verontwaardigd over de indruk die daar gaat ontstaan', zei Kok gisteravond in een toelichting. Hij ontkende ook dat de discussie zo hoog was opgelopen: “Alle verhalen die vandaag in de media rondgaan over dreigingen van bewindslieden of zelfs een heel kabinet om hier een politieke crisis te forceren zijn totaal uit de lucht gegrepen.'

De verhalen waarop Kok doelde betroffen het overleg met de vice-premiers en de fractievoorzitters van de regeringspartijen afgelopen woensdagavond in het Torentje. Kranten berichtten hier gisteren verschillend over, maar de berichtgeving had ten minste een ding gemeen: zij was gebaseerd op gesprekken met politici die bij het overleg aanwezig waren geweest. Het zogenoemde 'Torentjesoverleg', waarin de coalitiepartijen wekelijks over actuele kwesties overleggen, is in beginsel vertrouwelijk.

D66-Kamerlid Boris Dittrich zei vanmorgen desgevraagd dat hij nog altijd van plan is om over de gedwongen terugkeer van Bosniers een motie in te dienen. De precieze inhoud van de motie is afhankelijk van een Kamerdebat volgende week donderdag. Maar het principe van de motie staat vast: A-statussen moeten worden ingetrokken als het land van herkomst weer veilig is, een mogelijkheid die de Vreemdelingenwet biedt maar waarvan zelden gebruik wordt gemaakt. “Het is niet zo gek dat een politieke partij wil dat de wet wordt toegepast', aldus Dittrich.