Informeel overleg klimaattop over broeikasgas

Op de VN-klimaattop in Buenos Aires zijn Zuid-Korea, Chili, Argentinie en Mexico informele gesprekken begonnen met de Argentijnse voorzitter van de conferentie over vrijwillige reducties in de uitstoot van broeikasgassen.

Afgelopen maandag weigerden ontwikkelingslanden, die vrijgesteld zijn van maatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, formele gesprekken aan te gaan over vrijwillige reducties. Vooral de Verenigde Staten willen dat zich industrialiserende ontwikkelingslanden (onder meer China en India) een 'zinvolle bijdrage' leveren aan de oplossing van het broeikasprobleem om concurrentievervalsing tegen te gaan. De Amerikaanse delegatie heeft daarop besloten het voortouw te nemen in 'informele discussies' met ontwikkelingslanden die wel bereid zijn maatregelen te nemen. Een woordvoerder van de Verenigde Naties maakte gisteren bekend dat de beraadslagingen in Buenos Aires over de uitvoering van het Kyoto-protocol over de reductie van broeikasgassen in het jaar 2001 tot besluiten moeten leiden, met tussentijds een voortgangsconferentie in het jaar 2000, die in Marokko of Jordanie zal worden gehouden. (Reuters)