IMF publiceert cijfers over eigen reservepositie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft bijna 30 miljard dollar beschikbaar om Brazilie en andere landen waar een crisis dreigt bij te staan. Dat blijkt uit cijfers die het IMF gisteren heeft gepubliceerd. Volgens het IMF besloot het bestuur tot publicatie van deze en andere cijfers wegens “de toegenomen publieke belangstelling in de financiele positie van het fonds.' Met name het Ameikaanse Congres had meer openheid van het IMF geeist.

Volgens het IMF was per 31 oktober 28 miljard dollar direct beschikbaar. Het IMF zal naar verwachting op korte termijn een internationaal hulppakket voor Brazilie bekendmaken, waaraan ook diverse industrielanden zullen bijdragen.

Het totaal aan financiele hulpbronnen van het IMF stond op 31 oktober op 219 miljard dollar. Maar volgens het fonds was 154 miljard dollar hiervan “niet bruikbaar'. Bijna 38 miljard dollar was al gecommitteerd voor bestaande kredieten en voor het op peil houden van de balans van het fonds zelf. De liquiditeitsratio van het IMF (de ongecommitteerde geldbronnen gedeeld door de uitstaande liquiditeiten) stond met 33,8 procent op een historisch laag punt. Het IMF streeft naar een ratio van 70 procent. In de zomer van 1997 begon het IMF met de verstrekking van kredieten van tientallen miljarden dollars aan de Aziatische crisislanden, eerst Thailand en later Zuid-Korea en Indonesie.

In de door het IMF gepubliceerde cijfers is echter niet begrepen de uitbreiding van de reservemiddelen van het IMF met 90 miljard dollar. De lidstaten kwamen de reservevergroting vorig jaar overeen, maar de uitbreiding wordt pas effectief na ratificatie door de parlementen. Het Amerikaanse Congres stemde onlangs in met de Amerikaanse bijdrageverhoging met 18 miljard dollar. Het Congres verbond hieraan onder meer de voorwaarde dat het IMF zelf transparanter wordt.

De Amerikaanse minister van Financien, Rubin, prees gisteren het IMF voor zijn openheid. Het IMF zei gisteren van plan te zijn de cijfers over zijn reseves elke maand te vernieuwen op zijn website (www.imf.org). Ook in het tweewekelijkse blad IMF Survey worden de cijfers gepubliceerd.

“De Verenigde Staten steunen dit besluit sterk en we zullen ons pleidooi voor grotere transparantie en openheid van het IMF voortzetten', aldus Rubin in een gisteren uitgegeven verklaring. (AP, Reuters)